Raa­si­ku saab kel­gu­mäe

814

Eel­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel ve­das Aru­kü­la kat­la­ma­ja ja korst­na lam­mu­ta­nud OÜ Kolm­tex lam­mu­tus­jää­gid Raa­si­ku­le, rah­va­ma­ja ja Mist­ra-Au­te­xi va­he­li­se­le ala­le Ra­ve­ni pump­la kõr­va­le. Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets sel­gi­tas, et sin­na te­hak­se Raa­si­ku las­te­le kel­gu­mä­gi. „Kolm­tex an­nab ki­vi­ma­ter­ja­li­le mäe ku­ju ning Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee ehi­ta­ja OÜ KV Inf­ra veab pea­le tee ää­rest koo­ri­tud pin­na­se, pä­rast se­da saab sin­na kül­va­ta mu­ru­seem­ne. Raa­si­kul on pi­kalt oo­da­tud või­ma­lust tal­vel kel­gu­mäel lus­ti­da, ee­lo­le­val tal­vel on see või­ma­lik,“ rää­kis ta.

Eelmine artikkelKeh­ra ja Kuu­sa­lu eri­va­ja­dus­te­ga ini­me­sed käi­sid lau­lu- ja tant­su­peol
Järgmine artikkelSõnumitoojas 5. septembril