Raa­si­ku rah­va­ma­jas kan­ga­rin­gi juu­be­li­näi­tus

561

Pü­ha­päe­val, 21. ok­toob­ril ava­ti Raa­si­ku rah­va­ma­jas kan­ga­rin­gi Süs­tik 50. sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud näi­tus. Ka­mi­na­saa­lis on kan­ga­rin­gi liik­me­te ühi­ne vai­ba­näi­tus, kus on väl­jas ka 13 nai­se ühi­selt koo­tud üle 6 meet­ri pik­ku­ne vaip, rah­va­ma­ja esi­me­sel kor­ru­sel on näi­tus kan­ga­rin­gi ju­hen­da­ja Vir­ve Te­de­ri koo­tud vai­pa­dest. Osa näi­tu­se­le pan­dud vai­pa­dest on sa­mas ka müü­gil. Vai­ba­näi­tus on hu­vi­lis­te­le ava­tud 24. ok­toob­rist 29. no­vemb­ri­ni. Pi­ke­malt kir­ju­ta­me Raa­si­ku Süs­ti­kust järg­mi­ses lehes.

Eelmine artikkelAru­kü­la C-klas­si kä­si­pal­lu­rid pää­se­sid ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naal­tur­nii­ri­le
Järgmine artikkelKüm­me põh­just ehi­ta­da väi­kea­su­las­se koer­te ae­dik