Raa­si­ku rah­va­ma­ja park­la

261
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud liht­han­ke­le Raa­si­ku rah­va­ma­ja park­la ehi­ta­mi­seks teh­ti 8 pak­ku­mist, kva­li­fit­see­rus 7 et­te­võ­tet. Val­la­va­lit­sus sõl­mis le­pin­gu sood­sai­ma pak­ku­mi­se tei­nud OÜ­ga Al­tos Teed. Rah­va­ma­ja park­la ra­ja­mi­ne lä­heb maks­ma 28 571,41 eu­rot, val­mi­mis­täh­taeg on 20. ok­too­ber.