Raa­si­ku rah­va­ma­ja fas­saad pla­nee­ri­tust kal­lim

636

Raa­si­ku rah­va­ma­ja fas­saa­di re­no­vee­ri­mi­ne lük­kub eda­si, ku­na esi­me­se han­ke­ga lae­kus kaks pak­ku­must. Üks pak­ku­mi­ne 50 000 eu­rot pla­nee­ri­tust kal­lim, tei­sel pak­ku­jal aga muud tin­gi­mu­sed täit­ma­ta. Val­la­va­lit­sus ot­sus­tas lüka­ta pak­ku­mused ta­ga­si ning kor­ral­da­da uus han­ge. Raa­si­ku val­la ee­lar­ves on fas­saa­di ja ven­ti­lat­sioo­ni üm­be­re­hi­tu­seks 75 000 eurot.