Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu koh­vi­ku­pi­da­ja lei­tud

563

Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus avab koh­vi­ku OÜ Ai­tan Ala­ti, kes on ka möö­du­nud aas­tal Raa­si­ku Elekt­ris ava­tud koh­vi­ku Kaer oma­nik. 15. juu­nil sõl­mib val­la­va­lit­sus et­te­võt­te­ga 3aas­ta­se le­pin­gu. Raa­ma­tu­ko­gu on ala­tes möö­du­nud aas­tast uu­tes ruu­mi­des, põ­hi­koo­li juur­dee­hi­tu­ses. Koos uue mööb­li­ga sai raa­ma­tu­ko­gu koh­vi­ku­lauad ja -too­lid, koh­vi­ku­le­ti ja kum­mu­ti. Val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja kon­kur­si koh­vi­ku­pi­da­ja leid­mi­seks, tu­li pak­ku­da üü­ri­hind ja esi­ta­da vi­sioon koh­vi­kust. OÜ Ai­tan Ala­ti oli ai­nu­ke kes pak­ku­mi­se te­gi, üü­ri pa­kub 22 eu­rot kuus, mil­le­le li­san­du­vad kom­mu­naal­ku­lud 50 eu­rot.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ten­ni­se­hooaeg on ava­tud
Järgmine artikkelLok­sa hool­de­ko­du­le maad juur­de