Raa­si­ku korv­pal­li­tur­nii­ri või­tis Aru­kü­la

420

RAIN SOO­SAAR

Lau­päe­val, 11. jaa­nua­ril toi­mus tra­dit­sioo­ni­li­ne Raa­si­ku uu­saas­ta­tur­niir korv­pal­lis. Võist­lus­tel osa­le­sid 4 võist­kon­da, va­nad ri­vaa­lid Raa­si­ku, Aru­kü­la, Kos­ti­ve­re ja Kii­li mees­kon­nad.
Esi­ko­ha või­tis Aru­kü­la mees­kond. Kui­gi Kos­ti­ve­re sai Aru­kü­la­ga võrd­selt punk­te, ot­sus­tas oma­va­he­li­ne mäng, mil­le või­tis Aru­kü­la. Või­du­kas mees­kond män­gis koos­sei­sus Mar­tin Kask, Ris­to Rand­ma, Sven Run­gi, Jan­no Vil­de, Krist­jan Kor­jus, Krist­jan Enn, Mar­kus Kask ja Dmit­ri So­ko­lov.

Kos­ti­ve­re mees­kond sai 2. ko­ha ning uu­saas­ta­tur­nii­ri 3. koht läks Kii­li korv­pal­lu­ri­te­le. Nel­jan­daks jäi Raa­si­ku mees­kond.

Kol­me­punk­ti vi­se­te võist­lu­se või­tis Rai­do Kuusk Raa­si­ku võist­kon­nast.

Eelmine artikkelPIIA-LIIS SEE­DER tu­li ko­roo­nas Ees­ti noor­te meist­riks
Järgmine artikkelKõr­ve­maa rat­ta­ring on ka­vas ava­da 2021. aas­tal