Raa­si­ku koo­li­le ot­si­tak­se di­rek­to­rit

773

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja kon­kur­si Raa­si­ku põ­hi­koo­li­le di­rek­to­ri leid­mi­seks, ku­na se­ni­ne di­rek­tor Kad­ri Vii­ra esi­tas lah­ku­mi­sa­val­du­se. Kad­ri Vii­ra üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et soo­vib jää­da pen­sio­ni­le. „Mi­nu elu pa­ri­mad aas­tad on möö­du­nud koo­lis – al­gu­ses Pi­ka­ve­res, hil­jem Raa­si­kul. Lah­kun ra­hu­li­ku sü­da­me­ga, Raa­si­ku kool sai juur­dee­hi­tu­se, sü­gi­seks val­mib ka võim­la,“ sõ­nas ta. Pi­ka­ve­re koo­li di­rek­to­ri­na töö­tas Kad­ri Vii­ra ala­tes sel­le taa­sa­va­mi­sest 1987. aas­tal ku­ni 2010. aas­ta­ni. Ala­tes 2006. aas­tast oli ta ne­li aas­tat pa­ral­leel­selt ka Raa­si­ku koo­li di­rek­tor, ala­tes 2010. aas­tast on juh­ti­nud vaid Raa­si­ku koo­li. Di­rek­to­ri­na an­dis ta ka ühis­kon­na­õ­pe­tu­se tun­de. Raa­si­ku koo­li uus di­rek­tor peaks töö­le asu­ma 1. au­gus­tist.

Eelmine artikkelTal­gud Ani­ja val­la pe­re jaoks
Järgmine artikkelHa­jaa­sus­tu­se prog­ramm