Raa­si­ku kerg­liik­lus­teest

645

Eel­mi­sel ree­del koh­tu­sid Raa­si­kul val­la­va­lit­su­se, Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee ehi­ta­ja­te ning Te­lia esin­da­jad. Val­la­va­nem And­re Se­pa sõ­nul on 3,2 ki­lo­meet­ri pik­ku­se kerg­liik­lus­tee pro­jek­tis va­ja­ka­jää­mi­si, on tul­nud lei­da li­sa­la­hen­du­si. Ehi­tu­se jä­re­le­val­vet teos­tav Su­lev Puu­meis­ter mär­kis – üks se­ga­dus on tek­ki­nud sel­lest, et Raa­si­ku rah­va­ma­ja kõr­val asu­va ela­mu­maa aren­da­ja on jät­nud töö lõ­pu­le vii­ma­ta, ma­ha pan­dud si­de­kaab­leid po­le Te­lia­le üle an­tud. Ku­na te­gu on rii­gi­maa­ga, ei saa vald neid üle võt­ta, see on maan­teea­me­ti pä­de­vus. Ka te­gi Su­lev Puu­meis­ter Te­lia­le et­te­pa­ne­ku, et uue kerg­liik­lus­tee äär­de ei jääks si­de­lii­ni­de pos­te, kaab­lid viiak­se maa al­la. „Lep­pi­si­me kok­ku, et Te­lia püüab koos kõn­ni­tee pro­jek­tee­ri­ja­ga lei­da kõi­ge op­ti­maal­se­ma la­hen­du­se, mis on seal või­ma­lik. Kõik osa­poo­led on koos­tööal­tid, et Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee saaks nii vi­suaal­selt kui teh­ni­li­selt sel­li­ne, na­gu va­ja,“ lau­sus Su­lev Puu­meis­ter. Töö­võt­ja on val­la­va­lit­su­se­le suu­li­selt mai­ni­nud, et kerg­liik­lus­tee ehi­tus võib ve­ni­da üle täh­ta­ja. Töö­de täh­taeg on 14. no­vem­ber.

Eelmine artikkelRaa­si­kul sel­gi­ta­ti las­test pa­ri­mad su­vi­sed lu­ge­jad
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la kü­la­de jalg­pal­li­meis­ter on FC See­ned