Raa­si­ku kel­gu­mä­gi sel aas­tal ei val­mi

574

Kel­gu­mäel, mi­da ha­ka­ti Raa­si­ku rah­va­ma­ja ter­ri­too­riu­mi­le te­ge­ma su­vel, ei saa sel­lel tal­vel veel liu­gu las­ta. „Kel­gu­mäe lõp­lik val­mi­mi­ne jäi hi­lis­sü­gi­ses­se, kuid siis nap­pis sel­le kat­mi­seks mul­da,“ sõ­nas val­la­va­lit­su­se han­ke- ja jä­re­le­val­ves­pet­sia­list Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo. Ta li­sas, et kui­gi nüüd on mul­da mit­melt poolt pa­ku­tud, on mä­gi pealt kül­mu­nud, tööd ras­ken­da­tud. „Ku­na mä­gi va­jab ka alt ja kül­ge­delt kor­ri­gee­ri­mist, ot­sus­ta­si­me, et la­se­me sel va­ju­da, tee­me pa­ran­du­sed ke­va­del, siis saa­me kel­gu­mäe­le ka mu­ru­seem­ne kül­va­ta, li­sa­da kõr­ge­ma­le osa­le piir­ded. Loo­de­ta­vas­ti õn­nes­tub mäe juur­de pan­na ka val­gus­ti.“ Sel­leks tal­veks pii­ra­tak­se mä­gi lin­ti­de­ga, kel­gu­ta­mi­seks ava­tak­se järg­mi­sel tal­vel.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la maa­kor­ral­da­ja on RII­NA RAND
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las ko­gu­tak­se taas ea­ka­te­le koo­ke