Raa­si­ku Jo­ker sai esi­lii­ga Bs 8. ko­ha

903

Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­te esi­lii­ga Bs alis­tas Raa­si­ku FC Jo­ker hooa­ja vii­ma­ses lii­ga­män­gus lii­ga võit­ja ning lõ­pe­tas hooa­ja 8. ko­ha­ga.

Vii­ma­ne mäng lii­ga liid­ri, Nõm­me Kal­ju U21 mees­kon­na­ga toi­mus pü­ha­päe­val, 5. no­vemb­ril Raa­si­kul. Män­gu saa­tu­se ot­sus­tas esi­me­se pool­aja lõ­pu­se­kun­di­tel Ran­do Rand­jõe, kes saa­tis kind­lalt pal­li vas­tas­te vä­ra­vas­se. Tei­sel poo­la­jal suu­tis Jo­ke­ri vä­ra­va­vaht Rii­do Rei­man tõr­ju­da pea­lin­na mees­kon­na pe­nal­ti ning tu­le­mu­se­ga 1:0 või­tis kol­las­te kaar­ti­de roh­ke män­gu ko­du­mees­kond.

Raa­si­ku Jo­ker lõ­pe­tas oma tei­se hooa­ja esi­lii­ga Bs 10 mees­kon­na seas 8. ko­ha­ga. 36 män­gu­ga ko­gu­ti 46 punk­ti – või­de­ti 13 män­gu, kao­ta­ti 16 ja 7 män­gi­ti vii­ki.