Raa­si­ku ja Ani­ja vald uu­es oma­va­lit­sus­lii­dus

4778

Ees­ti Lin­na­de Liit ja Ees­ti Maao­ma­va­lit­sus­te Liit on ot­sus­ta­nud ühi­ne­da Ees­ti Lin­na­de ja Val­da­de Lii­duks, mil­le­ga kut­su­tak­se ühi­ne­ma kõi­ki Ees­ti oma­va­lit­su­si. Sel­le tõt­tu ot­sus­tas Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu as­tu­da maao­ma­va­lit­sus­te lii­dust väl­ja ja lii­tu­da Ees­ti Lin­na­de Lii­du­ga, mis tei­si­päe­val, 27. veeb­rua­ril toi­mu­val üld­koo­so­le­kut ot­sus­ta­tak­se muu­ta Ees­ti Lin­na­de ja Val­da­de Lii­duks. Ka Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu, mis ei ol­nud kum­ma­gi üle­rii­gi­li­se oma­va­lit­sus­lii­du lii­ge, ot­sus­tas uue lii­du­ga lii­tu­da. Vo­li­ko­gu­le käis sel­le te­ge­vust tut­vus­ta­mas Ees­ti Lin­na­de Lii­du te­gev­di­rek­tor Jü­ri Või­ge­mast. Raa­si­ku val­la esin­da­jad üle-ees­ti­li­ses oma­va­lit­sus­te lii­dus on vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka, kel­le asen­da­ja on Hel­le Va­ga, ning val­la­va­nem And­re Sepp, kel­le asen­da­ja on Eve­lyn Vel­berk. Ani­ja val­da esin­da­vad vo­li­ko­gu esi­mees Jaan Oruaas ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam, nen­de asen­da­jad on Peep Kask ja Rii­vo Noor.

Eelmine artikkelLok­sa au­mär­gid
Järgmine artikkelSõnumitoojas 28. veebruaril