Raa­si­ku FC Jo­ker alus­tab uut jalg­pal­li­hooae­ga

1277

Kol­ma­päe­val, 1. märt­sil toi­mub Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel hooa­ja ava­mäng – esi­lii­ga Bs koh­tu­vad Hiiu staa­dio­nil Raa­si­ku FC Jo­ker ja Nõm­me Kal­ju FC U21, kes eel­mi­sel hooa­jal män­gis esi­lii­gas.
Esi­lii­ga B hooaeg kes­tab 5. no­vemb­ri­ni, kok­ku män­gi­tak­se hooa­ja jook­sul 36 voo­ru. Esi­lii­ga Bs osa­levad al­ga­val hooa­jal 10 mees­kon­da: Raa­si­ku FC Jo­ker, Tar­tu JK Tam­me­ka U21, Viim­si JK, Vänd­ra JK Vap­rus, Pai­de Lin­na­mees­kond U21, Nõm­me Kal­ju FC U21, JK Tal­lin­na Ka­lev U21, Kei­la JK, Koht­la-Jär­ve JK Jär­ve ja JK Sil­la­mäe Ka­lev U21.
Raa­si­ku Jo­ke­ri esi­me­ne ko­du­mäng on 12. märt­sil, möö­du­nud aas­tal sa­mu­ti esi­lii­gas kaa­sa tei­nud Vänd­ra Vap­ru­se­ga.
Ees­ti meist­ri­võist­lus­te ma­da­la­mad lii­gad alus­ta­vad uut hooae­ga ap­ril­lis. III ja IV lii­gas osa­levad tä­na­vu kok­ku 76 võist­kon­da. Kol­man­das ehk tu­ge­vu­selt viien­das lii­gas võist­levad 48 mees­kon­da, kes on jao­ta­tud nel­ja 12-liik­me­lis­se piir­kon­da. Ida piir­kon­nas löö­vad kaa­sa mul­lu tei­ses lii­gas võis­tel­nud Kuu­sa­lu JK Ra­da, nel­jan­dast lii­gast kõr­ge­ma­le tõus­nud Raa­si­ku FC Jo­ker II, Tal­lin­na FCI III, Amb­la Val­la­mees­kond, JK Väät­sa Vald, FC Jär­va-Jaa­ni, JK Loo, Koe­ru JK, Las­na­mäe FC Ajax II, Tal­lin­na JK Au­gur, Tar­tu FC He­lios ning Pai­de Lin­na­mees­kond III.
IV lii­gas ehk tu­ge­vu­selt kuuen­das lii­gas alus­ta­vad 2017. aas­tal uut hooae­ga mit­u uut võist­konda, seal­hul­gas ka Ani­ja JK.

Eelmine artikkelRii­gi­hal­du­se mi­nis­ter MIH­HAIL KORB käis Ani­jal
Järgmine artikkelKeh­ra alis­tas kä­si­pal­li meist­ri­lii­gas kol­man­dat kor­da Viim­si