Puue­te­ga noor­te­le Kuu­sa­lu uju­la 30 kor­ra kaart

435

Val­la­va­lit­sus ot­sus­tas või­mal­da­da ku­ni 26aas­tas­te­le puue­te­ga noor­te­le käia Kuu­sa­lu uju­las ta­su­ta uju­mas, nei­le väl­jas­ta­tak­se Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses val­la hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti tea­te alu­sel ka­lend­riaas­ta jook­sul 30 uju­mis­kor­ra kaart. Tin­gi­mus on, et noo­re elu­koht oleks re­gist­ri jär­gi Kuu­sa­lu vald. Uju­la­kaar­di saa­mi­seks tu­leb esi­ta­da val­la­va­lit­su­se­le kir­ja­lik aval­dus. Val­la juh­ti­va hoo­le­kan­des­pet­sia­list Al­vi Karp üt­les, et prae­gu­seks on aval­du­se esi­ta­nud 8 noort.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 6. märtsil
Järgmine artikkelKeh­ra mä­lu­män­gu võit­sid Su­va­li­sed