Pudi­soo tee­lõik muu­de­tud mit­tea­va­li­kuks

716

Maan­teea­me­ti tee­re­gist­ri ta­li­tus muu­tis vas­ta­valt Pu­di­soo kü­la Rät­se­pa kin­nis­tu oma­ni­ku Kai­li-He­li­na Kolt­si aval­du­se­le Kal­daa­lu­se tee te­ma kin­nis­tut lä­bi­va tee­lõi­gu 19. no­vemb­ri sis­se­kan­de­ga mit­tea­va­li­kuks era­teeks. Kal­daa­lu­se tee on kan­tud Kuu­sa­lu val­la ko­ha­li­ke tee­de ni­me­kir­ja ning on ava­lik tee. Rät­se­pa kin­nis­tu oma­nik sul­ges tee­lõi­gu tä­na­vu 1. veeb­rua­ril. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus vaid­lus­tas sel­le, koh­tuis­tung toi­mus 22. no­vemb­ril, ot­sus kuu­lu­ta­tak­se väl­ja 21. det­semb­ril. Ku­ni koh­tuot­su­se­ni keh­tib ha­gi ta­ga­mi­se mää­rus ja tee tu­leb hoi­da va­ba. Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tär Lii­sa Ojan­gu: „Val­la­va­lit­sus on saat­nud maan­tee­ame­ti­le kolm mär­gu­kir­ja nõud­mi­se­ga pa­ran­da­da re­gist­ri­kan­ne ja sel­gi­ta­nud keh­ti­vat rii­gi­koh­tup­rak­ti­kat – kui tee on kan­tud ko­ha­li­ke tee­de ni­me­kir­ja, on te­gu ava­li­ku tee­ga. Maan­teea­me­ti­le esi­tab tee­re­gist­ri and­meid oma­va­lit­sus, mit­te erai­sik. An­tud ju­hul läh­tus maan­teea­met erai­si­ku in­fost ega kont­rol­li­nud se­da oma­va­lit­su­sest.“

Eelmine artikkelMAIT KRÖÖNST­RÖ­MI vas­tus Kol­ga staa­dio­ni koh­ta
Järgmine artikkelPIIA-LIIS SEE­DE­RI­LE Ees­ti MV kuld ja pronks