Posti t 27 antakse Loksa Spordile

965

 

Loksa linnavolikogu otsustas juuli alguses toimunud istungil anda sihtasutuse Loksa Sport haldusesse täht­ajatult Posti 27 kinnistu koos põhivara, inventari, dokumentatsiooni ning haldus- ja valvekorralduslepingutega. Praegu on ligi pool majast Loksa lasteaia valduses. Tulevikus on plaanis kasutada hoonet spordi- ja vabaajakeskusena. Pääste­ameti andmetel on maja kohta tehtud ettekirjutus, kuna see ei vasta tuleohutuse nõuetele. Ettekirjutus kehtib ajast, kui seal töötas kool, linnavalitsus ettekirjutust ei täitnud, hiljuti määrati sunniraha nõue.