PIL­LE­RIIN KURG lah­kub hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti ame­tist

2118

Kuu­sa­lu val­la hoo­le­kan­des­pet­sia­list Pil­le­riin Kurg on esi­ta­nud lah­ku­mi­sa­val­du­se, juu­ni lõ­pust asub töö­le Jõe­läht­me val­la sot­siaal­nõu­ni­ku­na. Pil­le­riin Kurg üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on oma se­ni­ses ame­tis ol­nud ala­tes 2006. aas­tast ja soo­vib uu­si väl­ja­kut­seid. Ta kan­di­dee­ris Jõe­läht­me val­las kor­ral­da­tud kon­kur­sil ja osu­tus va­li­tuks. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sib kon­kur­si kor­ras uut hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti.

Eelmine artikkelMiks ei ole Lok­sa linn jät­ku­suut­lik?
Järgmine artikkelKait­se­liit müüb Aru­kü­la lin­na­kut