Pikop­ro­jekt pro­jek­tee­rib Aru­kü­la koo­li laien­dust

749

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus sõl­mis veeb­rua­ris le­pin­gu Pi­kop­ro­jekt OÜ­ga Aru­kü­la põ­hi­koo­li laien­du­se pro­jek­tee­ri­mi­seks. Et­te­võ­te on lu­ba­nud töö val­mis saa­da 15. märt­siks. Val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et Pi­kop­ro­jekt pro­jek­tee­ris ka Aru­kü­la põ­hi­koo­li eel­mi­se laien­du­se, mis sai val­mis 2010. aas­tal: „Te­gu on au­to­ri­kait­se ob­jek­ti­ga ning see­tõt­tu ei saa­nud kor­ral­da­da pro­jek­tee­ri­mi­seks ava­lik­ku han­get. Laien­du­se pro­jek­tee­ri­mi­ne lä­heb maks­ma 16 800 eu­rot, see­jä­rel tu­leb eks­per­tiis ja ehi­tus­han­ge. Töö on vä­ga ajak­rii­ti­li­ne.” Ehi­tus on plaa­nis val­mis saa­da järg­mi­se õp­peaas­ta al­gu­seks.

Eelmine artikkelKeh­ras­se te­hak­se lu­me­linn
Järgmine artikkelAni­ja, Raa­si­ku ja Jõe­läht­me noor­te ter­vi­sep­ro­jekt sai toe­tust