Pikavere mõisa katuse remont lükkub edasi

1522
Pikavere mõisa katus tilgub läbi, üleujutuse vältimiseks on pandud läbijooksu kohtade alla ämbreid.

Raasiku vallavolikogu kinnitas 3. lisaeelarve, millega vähendatakse investeeringuid, et katta planeeritust kallimaks läinud projektide ülekulu.

Raasiku valla 3. lisaeelarve seletuskiri tekitas Pikavere mõisas tegutseva lasteaia-algkooli kollektiivis segadust – 2015. aasta eelarvesse oli sisse kirjutatud mõisa katuse remondiks 47 366 eurot, tööd pidid algama veel käesoleva aasta lõpus. Koolipere kurdab, et katus on olnud aastaid väga kehvas seisukorras ning laseb vett läbi.
Vallavanem Raivo Uukkivi selgitas volikogu istungil, et investeeringuid tuleb tõepoolest vähendada ja lükata katuse remont järgmisesse aastasse, sest kallimaks läksid kaks suurt projekti – Raasiku rahvamaja katuse remontimiseks tuli teha lisatöid ning Raasiku põhikooli staadioni jooksuraja tartaankatte paigaldamine läks samuti kulukamaks, sest lisaks asfalteeriti tee parklast tribüünideni.
Ta lisas, et tunduvalt kallimaks läks ka vallamaja vundamendi soojustamine – tööde mahtu sai oluliselt koomale tõmmatud, kuid hädavajalik töömaht on ikka paari tuhande euro võrra kallim kui eelarves ette nähtu võimaldaks.
Vallavanem kinnitas, et Pikavere mõisa katuse remont ei jää kindlasti ära, vaid lükkub edasi: „Projektita ei suuda pakkujad tööde hinda küsida. 2016. aasta veebruaris avaneb EASi toetusvoor, kuhu esitame kindlasti taotluse projekteerimise rahastamiseks. Pole praegu mõistlik hoida 2015. aasta eelarves raha, pigem kasutame seda sinna, kus see on põhjendatud.”
Aare Ets uuris, kas projekteerimisega alustatakse kohe, kui saadakse EASist positiivne vastus ning kui läheb 2016. aasta eelarve koostamiseks, mis number siis katuse remondi reale kirjutatakse.
Vallavanem selgitas, et kuna projekti pole veel tehtud, ei saa ka öelda, palju remont täpselt maksma läheks, küll aga saab eelarvesse kirjutada sama numbri, mis oli seal praegu, sest eelmisest aastast on võetud remondi võimaliku maksumuse kohta indikatiivne hinnapakkumine: „Samas ei oska praegu öelda projekteerimise omaosalust. Kui EAS vastab positiivselt, alustame projekteerimist, see ei tohiks võtta eriti kaua aega. Kui EAS projekti ei toeta, rahastame ise.”
Ta tõdes, et 2015. aasta eelarves aluseks olnud hinnapakkumine ei sisalda aga piksekaitsesüsteemi, ka selle arvelt võib hind kerkida. Täpsustada on vaja katuse läbijooksukohtades tekkinud kahju, mis tuleb samuti kõrvaldada.
Helle Vaga küsis, kas katus tuleks uue kujuga, sest praegu koguneb sinna talviti lumi, mis hakkab sulama ja läbi tilkuma.
Raivo Uukkivi selgitas, et laual on 2 varianti – vahetada ära kogu katus, sel juhul poleks vaja suurendada osaliselt katuse kaldeid. Kui vahetamisele läheks osa katusest, tuleks kaldeid suurendada, et vältida võimalust, et lumi katuse neeludesse koguneks – praegusel katusel pole aluskilet ning hoonest tulev soe hakkab katusel olevat lund altpoolt sulatama ning sulavesi surub pleki vahelt sisse.
Katuse remondiks on raha kogunud ka Mallavere-Pikavere külaselts heategevuslikel Kaltsumaaniatel ning külaturgudel.
Pikavere kooli hoolekogu esinaine Alice Suurkuusk sõnas, et on mõisa katuse pärast mures ja kurb: „Kahju, et remont jäi käesoleval aastal ära, sest olukord on läinud hullemaks. Katus laseb läbi juba ka vihmaga, mitte vaid sulalumega.”