Pik­val esi­nes USA rän­dur

1353

Ree­del, 8. ap­ril­lil lau­lis Pik­va Va­na-Tõl­la Peo­ma­jas John El­liott – sel­ja­ko­ti­rän­dur Amee­ri­kast. 38aas­ta­ne mees an­dis kont­ser­di, kus esi­tas oma­loo­min­gut ja teis­te muu­si­ku­te lau­le bal­laa­di­dest roc­ki­ni, saa­tis end akus­ti­li­sel ki­tar­ril ja sün­te­saa­to­ril. „Ta ole­vat võt­nud peo­ma­ja oma­ni­ke­ga ühen­dust ja pak­kus end siia esi­ne­ma. Vä­ga la­he­da hää­le­ga mees. Lau­lis nii võim­salt, et sei­nad vä­ri­se­sid. Kah­ju, et pub­li­kut oli vä­he, um­bes 60 ini­mest, Ani­ja val­las oli te­ma ai­nus kont­sert Ees­tis, siit läks eda­si Lät­ti,“ rää­kis Pik­val elav Ma­rian­ne Leis.

Eelmine artikkelTöömessid noortele
Järgmine artikkelKol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sar­ja või­tis Ma ja Sa