Pi­ka­ve­re mõi­sa­hoo­ne re­mon­dis

694

Su­vel on Pi­ka­ve­re mõi­sa­hoo­nes re­mont. Raa­ma­tu­ko­gus on ka­pi­taal­re­mont, ka­he­osa­li­sest ruu­mist te­hak­se üks, et saa­da juur­de ava­rust. Ka­pi­taal­re­mon­di saa­vad ka kor­rus­te­va­he­li­sed tre­pi­ko­jad ning tei­se kor­ru­se üks ko­ri­do­ri­dest. Re­mont peab val­mis ole­ma uue õp­peaas­ta al­gu­seks ning lä­heb val­la­le maks­ma li­gi 30 000 eu­rot.