Pi­ka­ve­re-Mal­la­ve­re kü­la­va­nem on ALI­CE SUUR­KUUSK

686
ALICE SUURKUUSK.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Pi­ka­ve­re ja Mal­la­ve­re kü­la­de kü­la­va­ne­maks Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li õpe­ta­ja ja ko­ha­li­ku elu ak­ti­vis­ti Ali­ce Suur­kuu­se, kel­le poolt hää­le­tas kü­la­koo­so­le­kul roh­kem ela­nik­ke kui se­ni­se kü­la­va­ne­ma And­res Kal­las­te poolt. Ali­ce Suur­kuu­se vo­li­tu­sed kü­la­va­ne­ma­na kes­ta­vad ne­li aas­tat, 3. mai­ni 2023, ku­na kü­la­koos­­olek, kus uus kü­la­va­nem va­li­ti, toi­mus tä­na­vu 3. mail. Ju­ta Asu­ja val­la­va­lit­su­sest sel­gi­tas, et val­la­va­lit­sus ei saa­nud kü­la­va­ne­mat ame­tis­se kin­ni­ta­da en­ne, kui oli saa­nud kü­la­koo­so­le­ku pro­to­kol­li.

Eelmine artikkelRaa­si­ku FC Jo­ker sai Ees­ti MV II lii­gas oma piir­kon­nas 8. ko­ha
Järgmine artikkelAni­ja val­las saa­vad järg­mi­sel aas­tal mus­ta kat­te 4,45 ki­lo­meet­rit teid