Pensionäri maksuvaba tulu on kuni 336 eurot kuus

5580

Tulumaksuseaduse kohaselt on riikliku pensioni maksuvaba tulu 2304 eurot aastas ehk 192 eurot kuus. Järelikult see osa pensionist, mis ületab192 eurot kuus, kuulub tulumaksustamisele.

Samal ajal on nii töötaval kui ka mittetöötaval pensionäril õigus üldisele maksuvabale tulule, mis on 1728 eurot aastas ehk 144 eurot kuus. Seega pensionär võib saada maksuvabalt kokku kuni 336 eurot kuus.

Üldise maksuvaba tulu arvesse võtmiseks peab mittetöötav pensionär esitama avalduse elukohajärgsele pensioniametile. Avalduses (blankett on saadaval ka www.ensib.ee) peab kindlasti olema märgitud avaldaja nimi, isikukood, elukoht ja kuu ning aasta, millest alates soovitakse maksuvaba tulu arvestamist. Allkirjastatud avalduse võib saata posti teel või ise pensioniametisse kohale viia.

Kui mittetöötav pensionär on avalduse pensioniametile juba korra esitanud, siis iga pensionitõusu järel või uue aasta saabudes uut avaldust esitada ei ole vaja.

Töötav pensionär peab valima, kas ta soovib lubatud tulumaksuvaba osa arvestamist töötasult või pensionist ja esitama avalduse vastavalt tööandjale või pensioniametile. Mõlemas kohas seda teha ei saa.

Kui töötav pensionär on esitanud avalduse tulumaksu vabastamise kohta tööandjale, siis üldist tulumaksuvaba tulu arvestab palga maksmisel tööandja. Kui samal ajal tema pensioni suurus on näiteks 288 eurot, siis 192 eurot sellest on maksuvaba ja 96 eurolt peetakse kinni tulumaksu 21 protsenti.

Kui töötav pensionär esitab kõnealuse avalduse pensioniametile, on tulumaksuvaba kuni 336 euro suurune pension ning tulumaks peetakse kinni tööandja juures kogu töötasult.

Küsimuste tekkimise korral oleme alati nõus lisaselgitusi andma telefonil 640 8123.

Eelmine artikkelLaps oli puuharude vahel kinni
Järgmine artikkelKuusalu Tööstusparki on ruumid saanud mitu uut firmat