Peningi mängijad Eesti lauamängude karikavõistluste IV etapil

259

Ees­ti laua­män­gu­de (ma­le, ka­be, laua­ten­nis, ko­roo­na) ka­ri­ka­võist­lus­te IV eta­pil, Jär­va­maa lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­tel mit­me­võist­lu­ses saa­vu­tas Pe­nin­gi klu­bi män­gi­ja­test koos­ne­nud Har­ju võist­kond 3. ko­ha. Nais­te hul­gas või­tis Liis Kär­ner ja noor­mees­te hul­gas sai Ras­mus Go­lub­kov 2. ko­ha. Nei­du­dest jäi Piia-Liis See­der vä­ga ta­sa­vä­gi­se võist­lu­se jä­rel 4. ko­ha­le.

GUI­DO TREES

Eelmine artikkelKaru hir­mu­tas Raa­si­ku val­las nai­se maa­ko­dust mi­ne­ma
Järgmine artikkelKeh­ras tu­leb Har­ju­maa I väi­ke­kan­nel­de päev