PE­NIN­GI 355 ran­na­vol­le se­ga­paa­ri­de ka­ri­ka­võit­jad on KA­REN OJA ja SILVER SIHT

1429
Ka­ri­ka­sar­ja võit­jad: tei­se ko­ha saa­nud MA­RI LOOR­MAN ja SIL­VER SÜLD, üld­või­du saa­vu­ta­nud SIL­VER SIHT ja KA­REN OJA, kol­man­daks tul­nud MAR­TIN TAM­MIS­TE, pil­dilt puu­dub Tii­na Kool­meis­ter.

JANEK JAŠKOV, võist­lus­te kor­ral­da­ja

Kol­ma­päe­val toi­mus Aru­kü­las ran­na­vol­le ka­ri­ka­sar­ja Pe­nin­gi 355 kol­mas ehk fi­naal etapp se­ga­paa­ri­des.

Fi­naal eta­pil osa­le­sid re­kord­arv vol­le­paa­ri – 14. Raa­si­ku val­last olid neist 6.

A-alag­ru­pi pa­ri­mad olid An­ni­ka Lo­per ja Krist­jan Kal­las­te, B-alag­ru­pi pa­ri­ma­teks osu­tu­sid Ma­ri Loor­man ja Sil­ver Süld ja C-alag­ru­pi pa­ri­mad olid Mer­li Rei­doldf ja Al­lan Nii­du. Pa­rim tei­se ko­ha oma­ni­ku­na pää­ses nel­ja hul­ka vol­le­paar Ka­ren Oja ja Sil­ver Siht.

Nel­ja pa­re­ma hul­ka jõud­nud vol­le­paa­rid män­gi­sid oma­va­hel kõik kõi­gi­ga lä­bi. Vä­ga ta­sa­vä­gi­se ka­ri­kae­ta­pi võit­sid Ma­ri Loor­man ja Sil­ver Süld. 2. koht sel eta­pil kuu­lus paa­ri­le Ka­ren Oja ja Sil­ver Siht. 3. koht eta­pil läks paa­ri­le An­ni­ka Lo­per ja Krist­jan Kal­las­te (Aru­kü­la).

Pe­nin­gi 355 ran­na­vol­le ka­ri­ka­sar­ja võit­sid kok­ku­võt­tes 43 punk­ti­ga Ka­ren Oja ja Sil­ver Siht, 2. ko­ha said kok­ku­võt­tes Ma­ri Loor­man ja Sil­ver Süld 41 punk­ti­ga ning 3. ko­ha Tii­na Kool­meis­ter ja Mar­tin Tam­mis­te 35 punk­ti­ga (Aru­kü­la VK).

Rah­va­lii­ga ar­ves­tu­ses osa­le­sid 9 vol­le­paa­ri, pa­ri­ma­teks osu­tu­sid Tii­na Kool­meis­ter ja Mar­tin Tam­mis­te. Ka­ri­ka­sar­ja pa­rim nais­män­gi­ja on Ma­ri Loor­man.

Pe­nin­gi 355 ran­na­vol­le ka­ri­ka­sar­ja kor­ral­das Pe­nin­gi Kü­la­selts.

Ka­ri­ka­sar­ja toe­ta­sid Raa­si­ku vald, Pe­nin­gi Kü­la­selts, Raa­si­ku Õl­le­te­has, Frist­berg, EST Ef­fec­tus.

Eelmine artikkelHa­ra noo­red pur­je­ta­jad olid Saad­jär­vel edu­kad
Järgmine artikkelKui­das las­te õr­na nah­ka päi­ke­se eest kaits­ta