Paisuomanikud peavad hoolitsema suurvee ohutu läbipääsu eest

1649


ELINA LEINER, Keskkonnaameti veemajanduse koordinaator

Koos kevadega kaasneva suurveega tuletab keskkonna­amet paisu omanikele või paisu valdajatele meelde, et suurvee peab paisust ohutult läbi laskma.
Sellest tulenevalt tuleb paisudel toimuva osas olla valvas ning tegutseda vastavalt tekkinud olukorrale.

Tänavune talv on olnud taas erakordselt lumerohke ja võib kaasa tuua keskmisest suurema kevadise suurvee. Suurveega võivad puruneda paisud ja tekkida kahju nii keskkonnale kui ka inimeste varale ja tervisele.

Veeseaduse kohaselt peavad kõik paisude omanikud või valdajad tagama paisu ohutuse. Muuhulgas tähendab ohutuse tagamine ka seda, et paisust ülalpool ei tekiks lubatust suuremat veetõusu ega muid riske, mis võivad endaga kaasa tuua paisu purunemise ning sellest tuleneva keskkonnakahju.

Iga paisu omanik või valdaja on kohustatud korraldama paisu regulaarse ülevaatuse ning koristama paisu ette koguneva jää ja prahi, et see ei ummistaks liigveetaset ning ei põhjustaks ülaveetaseme lubatust suuremat tõusu. Keskkonnakahju ohust tuleb teavitada keskkonnaametit.

Vastavalt veeseadusele peab kõigil Eestis olevatel paisudel olema vee erikasutusluba hiljemalt 1. jaanuar 2012, kuid praeguseks ajaks ei ole kõik paisu omanikud luba taotlenud.

Ka neil paisu omanikel või valdajatel, kel puudub vee erikasutusluba, tuleb paisu purunemisel tekkiv kahju hüvitada ja teavitada paisu purunemise ohust keskkonnaametit. 

Juhul, kui selgub et eelpooltoodud meetmetest ei piisa kevadise suurvee ohutuks läbilaskmiseks, peab nii vee erikasutusluba omav kui ka mitteomav paisu omanik või paisu valdaja võtma ühendust keskkonnaametiga, et välja selgitada võimalikud meetmed ja tingimused veetaseme alandamiseks.

Isikutele, kellele on vee erikasutusluba väljastatud, saab keskkonnaamet väljastada vajadusel ajutise vee erikasutusloa.

Neile, kellele luba väljastatud ei ole, selgitab keskkonnaamet, kuidas ohutult ja veeseadusega kooskõlas veetaset alandada. 

Keskkonnaamet kutsub kõiki paisuomanikke ja -valdajaid ning ka tähelepanelikke kaaskodanikke koostööle võimaliku kahju ärahoidmiseks ja tekkiva kahju vähendamiseks.

Samuti palub keskkonna­amet ennetavalt paisude omanikel või valdajatel võtta ühendust võimalike ennetavate meetmete rakendamiseks ning vajalike kooskõlastuste saamiseks.

Avariist või selle ohust paisul tuleks teavitada asukohajärgset keskkonnaameti kontorit  ja keskkonnainspektsiooni (telefonil 1313).

Eelmine artikkelKuulo Vahteri graafika Anija valla kultuurikeskuses
Järgmine artikkelKäivitub Kuusalu, Kiiu, Kolga alevike 5,6 miljonit eurot maksev ÜVK projekt