OÜ Loksa Haljastus direktor nüüd JÜRI VEBER

1927

Linnavalitsus andis nõusoleku Laivi Kirsipuu tagasiastumiseks OÜ Loksa Haljastus tegevdirektori ja juhatuse liikme kohast ning määras ettevõte uueks juhiks ja juhatuse esimeheks Jüri Veberi. OÜ Loksa Haljastus kuulub Loksa linnale, osutab vee- ja kanalisatsiooniteenust ning viib läbi ELi Ühtekuuluvusfondi rahastuse toel Loksa linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimisprojekti.