Olla ko­dus

19733

Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tus töö­tab ko­du­kon­to­ri­tes, na­gu tee­vad nüüd erio­lu­kor­ras vä­ga pal­jud. Ka­jas­ta­me ko­roo­nak­rii­si olu­kor­da Ida-Har­jus, ava­li­kus­ta­me ko­roo­na­tes­ti­de esi­me­sed po­si­tiiv­sed tu­le­mu­sed. Es­mas­päe­va sei­su­ga on ük­si­kud amet­li­kud ko­roo­na­hai­ged Aru­kü­las, Kuu­sa­lus ja Raa­si­kul.

Ars­tid hoia­ta­vad, et vii­rus le­vib kii­relt, tu­leb ol­la ko­dus. Ent nä­da­la­va­he­tu­sel oli ale­vi­kes väl­jas pal­ju lap­si, män­gi­ti pal­li ja hän­gi­ti koos. Sel­lis­te ko­gu­ne­mis­te tõ­kes­ta­mi­seks ot­sus­tas Kuu­sa­lu val­la krii­si­ko­mis­jon pii­ra­ta lin­ti­de­ga las­te män­gu­väl­ja­kud ja pan­na sin­na hoia­ta­vad sil­did. Lok­sa pe­rearst tun­dis hu­vi, kas ka pea­lin­nast kau­ge­mal võiks ol­la või­ma­lus tel­li­da toi­du­kau­pa ko­ju e-poe kau­du, ku­na ko­ha­li­kes kaup­lus­tes on en­di­selt lii­ga pal­ju rah­vast.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ja Lok­sa ap­teek jät­ka­vad tööd ka ap­ril­lis
Järgmine artikkelKoduõp­pel ole­va lap­se­va­ne­ma ap­pi­kar­je