Öko­kul­leri mo­biil­ne in­fo­koh­vi­k

870
La­he­maa in­fo­koh­vik ma­hub haa­gi­se­le.

MTÜ Öko­kul­ler eest­ve­da­mi­sel on val­mis­ta­tud Ees­tis ai­nu­laad­ne 15ruut­meet­ri­ne kiosk, mil­les on köö­gi­- ja puhkenur­ga, ma­ga­mis­ko­haga koh­vik-in­fo­punkt. Mo­biil­ne in­fo­koh­vik on pai­gu­ta­tud sõi­duau­to haa­gi­se­le. Se­e ha­kkab ole­ma RMK park­la­tes­ või kü­lap­lat­si­del, et tee­nin­da­da Kuu­sa­lu val­la kü­las­ta­jaid La­he­maal.

Öko­kul­le­ri juht ja asu­ta­ja, loo­dus­tu­ris­mi ma­gis­ter Kai­sa Lin­no kom­men­tee­rib, et in­fo­koh­vi­ku abil on soov luua uus kü­las­tu­se­la­mus loo­du­ses. Kios­kis müüak­se ko­ha­lik­ku toi­tu ja su­ve­nii­re, sa­mas saab in­fot La­he­maa rah­vus­par­gi koh­ta, rek­laa­mi­tak­se mat­ku ja muid üri­tu­si, ka söö­gi­koh­ti ja öö­bi­mis­või­ma­lu­si. Te­gu on ko­ha­li­ke väi­keet­te­võt­ja­te uue tu­run­dus­ka­na­li­ga, ko­gu piir­kon­da saab tu­run­da­da ühi­selt.

In­fo­koh­vik hak­kab ole­ma Ees­ti Maaü­li­koo­li tu­den­gi­te prak­ti­ka­baas. Neid ai­ta­vad ko­ha­li­kud noo­red. Idee nii­su­gu­se in­fo­koh­vi­ku val­mis­ta­mi­seks sün­dis va­ja­du­sest rek­laa­mi­da kü­las­ta­ja­te­le ko­ha­lik­ke tee­nu­seid. Mo­biil­se in­fo­koh­vi­ku ehi­tust ra­has­tab 60 prot­sen­di ula­tu­ses Lea­deri prog­ramm, Kuu­sa­lu vald toe­tab 1000 eu­ro­ga.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la tee­de töö­rühm
Järgmine artikkelAni­ja val­la ma­jan­duss­pet­sia­list on TÕ­NU KIR­VES