Nurjus Ani­ja tee­de as­fal­tee­ri­mis­han­ge

786

Ani­ja val­la­va­lit­sus lük­kas ta­ga­si val­la tee­de ja tä­na­va­te as­fal­tee­ri­mis­töö­de rii­gi­han­ke pak­ku­mu­sed, ku­na nen­de mak­su­mu­sed üle­ta­vad ee­lar­vet. Plaan oli te­ha kor­da Keh­ras Koo­li tä­nav ja noor­te­kes­ku­se park­la, tee­lõik Vel­ko kon­to­ri ja raa­ma­tu­ko­gu juur­de ning Ala­ve­re rah­va­ma­ja park­la. Val­la ta­ris­tus­pet­sia­list Mar­gus Mo­lok üt­les, et val­la­va­lit­sus ot­sus­tas te­ha uue suu­na­tud han­ke Ala­ve­re park­la ja Koo­li tä­na­va as­fal­tee­ri­ja leid­mi­seks, tei­sed kaks ob­jek­ti jäe­ti prae­gus­te kõr­ge­te hin­da­de tõt­tu han­kest väl­ja. Uue han­ke pak­ku­mus­te esi­ta­mi­se täh­taeg on 16. juu­li.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 4. juulil
Järgmine artikkelAru­kü­la SK tüd­ru­kud võit­sid ran­na­kä­si­pal­li eta­pi