Muutused koolivõrgus

566

Ida-Harju koolimaastik on viimasel ajal olnud stabiilne. Kümme aastat tagasi suleti Anija algkool. Sügisest 2010 kadus Loksa vene gümnaasium – eesti ja vene koolilapsed hakkasid õppima sama katuse all.

Nüüd on järg Kolga keskkooli käes – hoolekogu koosolekul osalenud jõudsid üksmeelele, et gümnaasiumiõpilasi on juurde tulemas vähe ning kool peaks jätkama põhikoolina.

„Lõpuks ometi,“ on selle uudise peale öelnud mõnigi kõrvaltvaataja. Kolga gümnaasiumiklassides on aastaid olnud õpilasi kümne ringis või vähem. Sel õppeaastal on seal 10. ja 11. klass sisuliselt liitklass.

Kohalikel inimestel on kindlasti kahju, et pärast põhikooli tuleb lastel minna mujale õppima. Ka õpetajatele toob see tööasjus ümberkorraldusi. Samas sõidavad paljud Kuusalu valla lapsed pisikesest peale 10-20 minutit ja rohkem, et kooli jõuda, Kolga gümnaasiumiealistele noortele ei tohiks sama pikk koolitee olla raskem.