Piirideta noorsootöö võimalused Kuusalu vallas

998

MARI PAENURM, Kuusalu Noortekeskuste juhataja

Ühel noorsootöö-alasel koolitusel ütles üks eestkõneleja, et noorsootööd võib vaadelda mitmest aspektist. Mõnikord piisab sellest, kui anda noorele arvuti ja internet, rohkem pole vaja. Kergelt irooniavarjundiga väljaöeldus on oma iva, eks toodi ka noorsootöö ümarlauas Kuusalus välja näiteid, kus noortekeskuses istutakse kõrvuti, suheldes ainult oma nutitelefonidega.

See kõik aga ei vabasta meid vastutusest püüda anda noorele põlvkonnale parim – parim haridus, võimalus osalemiseks, vaba aeg, juhatus ellu.

Kuusalu Noortekeskused on oma kolme keskusega toimetanud juba hulk aastaid, nüüd loodame jõuda nii keskuste kui valla valdkonna arengukavasse oma osa anda. See tähendab hulka kokkuleppeid, läbirääkimisi ja vastuseid küsimustele.

Allasutuse juhina näen jätkusuutlikuna juhtimise ja koordineerimise segamudelit, kus valdkonna rahastamine tugineb omavalitsuse toel, omavahendite hankimisel teenuste pakkumise kaudu ning projektipõhisel tegevusel. Kuusalu Noortekeskuste esmane ülesanne – olla kogukonna jaoks olemas – on täidetud. Nüüd tuleb tagada stabiilne tegevus kohtadel.

Olen Kuusalus elamise jooksul kuulnud palju lauset: „Küll vald toob, küll vald maksab“. See annab kahjuks tunnistust võõrandumisest, olukorrast, kus enda panust ei peeta oluliseks ning juba eos ei nähta võimalust, et sinu arvamusega arvestatakse. Meie olemegi need, kes kujundavad valla nägu, kes toovad ja maksavad.

Riiklikes dokumentides on ette nähtud, et iga 300 noore peale peaks omavalitsuse territooriumil olema üks noortekeskus. Kuusalu vallas jääb üks puudu, aga arvan, et selle võib lahendada ka koostöös erinevate vabaühendustega. Valla idapoolse serva ja kirdenurga rahvas tunneb ennast sutsuke kõrvalseisjana. Ja ikka on küsimus – nagu juba valla arengukava arutelul sai fikseeritud – kas Loksaga või Loksata.

Kuusalu Noortekeskustel on kogukonnale juba praegu palju pakkuda. Kolgas  tegutseb teine põlvkond neid noori, kel on vajadus ja oskus osalemiseks, kaasamiseks ja tegutsemiseks erinevate noorsootöö valdkondade ja projektide kaudu. Kiius pakub noortekeskus hubast äraolemisvõimalust ja käelise tegevuse õhtuid. Kuusalus on lisaks iganädalastele meisterdustubadele käivitumas ka noortekohvik ja kokku käib näitemänguseltskond OMG AMMM! ehk Ootamatult Mitmetahuline (ja) Gravitatsioonitihe Alternatiiv Mõtlemisele Mina (ja) Maailm. Meil on hea koostöö koolide ja mitmesuguste vabaühendustega.

Sellest aastast kolib noorte jalgrattaõpe noortekeskuste juurde. Heli Ainjärv koolitab tänavu veel ise, seejärel tahame keskuste juurde projektirahade abil koolitada uusi õpetajaid-juhendajaid ning järgmisest aastast minna koos nendega edasi.

Teeme praegu eeltööd, et sügisest võiks pidevalt valla noorsootöös osaleda rahvusvaheliste projektide kaudu mõni noor raja tagant. Ja kahtlemata tahame anda oma panuse meie noorte silmaringi avardamiseks väljapoole riigipiire.

Eelmine artikkelTulekahju Sõpruse väljakul
Järgmine artikkelArutelu Kuusalus – kas riigigümnaasium Ida-Harjusse või hoopis Tallinna piirile