Muutus Kuusalu arengukomisjonis

587

Kuusalu volikogu muutis arengukomisjoni esimehe Mait Kröönströmi ettepanekul komisjoni koosseisu. Leino Luik palus arvata ta komisjonist välja, kuna ei saa ajapuudusel selle töös osaleda. Komisjoni uueks liikmeks kinnitati vallaarhitekt Tiina Skolimowski.