Muudatus Anija valla lasteaia õpetajatele lisatasu maksmises

578

Anija vallavolikogu otsustas teisipäeva, 23. oktoobri istungil muuta lasteaia õpetaja lisatasu määra. Alates möödunud aastast võis valla allasutuste kõikide töötajate lisatasu ühes kalendriaastas võrduda maksimaalselt töötaja ühe kuu palgaga. Anija abivallavanem Marge Raja selgitas, et muudatus oli lasteaia õpetajatele vajalik: „Valla teiste töötajate puhul probleemi ei tekkinud, kuid lasteaia õpetajad käivad sageli koolis end täiendamas ja teised peavad neid asendama. Lasteaeda saame asendama võtta aga ainult lastele tuttavad õpetajad, mis tähendab, et nende töötundide arv muutub sageli suuremaks, kui seni oli ette nähtud, ning seetõttu ei saa ka nende lisatasude puhul pidada kinni ühe kuupalga reeglist.“