Muu­da­tus Ani­ja ha­ri­dus­ko­mis­jo­nis

1019

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ar­vas ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ko­mis­jo­ni koos­sei­sust väl­ja Ala­ve­re põ­hi­koo­li di­rek­to­ri Ren­na Rei­si ning kin­ni­tas ko­mis­jo­ni liik­meks Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­to­ri Kai­do Krein­taali. Ko­mis­jo­ni esi­mees Kai­sa Tam­ki­vi põh­jen­das, et Ren­na Rei­si ei soo­vi­nud enam ko­mis­jo­ni töös osa­le­da.