Muu­da­tu­sed Ani­ja vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des

285
Anija vald.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu va­lis ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni­le juh­te, ku­na vo­li­ko­gu se­ni­ne asee­si­mees Too­mas Tõ­ni­se va­li­ti märt­sis vo­li­ko­gu esi­me­heks. Ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni koos­sei­sust ar­va­ti väl­ja Too­mas Tõ­ni­se ning ko­mis­jo­ni liik­meks kin­ni­ta­ti märt­sis kol­meks kuuks oma vo­li­tu­sed pea­ta­nud Jü­ri Lill­soo asen­dus­liik­me­na Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast vo­li­kok­ku tul­nud Han­nes Pik­kel. Ko­mis­jo­ni esi­me­he ko­ha­le sea­ti üles kaks kan­di­daa­ti – se­ni­ne esi­mees Aa­re Nurm ja Han­nes Pik­kel. 10 poolt­hää­le­ga jät­kab ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni esi­me­he­na Aa­re Nurm, Han­nes Pik­kel sai 6 häält ja on nüüd ko­mis­jo­ni asee­si­mees. Ku­na Jü­ri Lill­soo oli re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­mees, va­li­ti ka re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni­le uued ju­hid. Üles sea­ti kolm kan­di­daa­ti. Neist ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­ti Han­nes Pik­kel 7 hää­le­ga, asee­si­me­heks In­ga Koit­la 6 hää­le­ga ning liik­me­na jät­kab ka se­ni re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni kuu­lu­nud Vik­tor Kro­patš­jov, kes sai 2 poolt­häält. Aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni koos­sei­sust ar­va­ti väl­ja Jü­ri Lill­soo ning vo­li­ko­gust lah­ku­nud Jaan Oruaas, ko­mis­jo­ni liik­me­teks kin­ni­ta­ti Too­mas Tõ­ni­se ja Han­nes Pik­kel.