Mõtteid Leedu rahvusvaheliselt noorteseminarilt

2091

Projekt „My voice matters“ toimus Marijampole Mercure hotellis. Kohtumine keskendus Euroopa tuleviku teemadele. 

Üks suur teema oli Euroopa Liit ja europarlament. Loengutes käsitlesime ELi kodanike õigusi, sealhulgas just noorte kodanike võimalusi osalemiseks nii mastaapses organisatsioonis ja ühingus. Enamik osalejatest tunnistasid, et neid ei ole siiani selline asi huvitanud ent seminarist saadud info pani nad mõtlema selle peale. See oligi eesmärk. Täisealised osalejad lubasid suurelt, et võtavad kindlasti osa järgmistest valimistest. Hea algus, et hoida end teemaga kursis. 

Et kogu see teema saaks veelgi selgemaks toimusid mõned loengud debattide kohta ja viimaseks päevaks pidid noored ette valmistama debati teemal „Noorte  õigused  Euroopas, poolt ja vastu“. Usun, et see oli väga hea kogemus ja andis lisaks teadmistele ka oskusi avalikult arutleda ning kaitsta oma seisukohti.

Debatis osales igast moodustatud grupist 3 inimest ning nende seas olid ka eestlased. Nad said väga hästi hakkama ning tunnistasid, et neile meeldis, kuigi eeltöö oli alguses hirmutav. Eeltööna pidid nad otsima välja võimalikult palju informatsiooni teema kohta ja arutlema omavahel selle üle. Eesti tüdrukutele meeldis eelkõige, et said oma inglise keelt praktiseerida.

Väga  populaarne  teema  Euroopa Liidus on noorte osalus. Eesti noortevaldkonna arengukavas 2014-2020 on välja toodud meede nr.3 „Noorte aktiivse osaluse toetamine kogukonnas ja otsustes.“ Noorte võimalused ja soov osaleda otsustes, mis tema elu ja ühiskonda puudutavad, on alus sidusa ühiskonna arengule Eestis. Osalemine enda ja ümbritseva elu korraldamisel ja vabatahtlikus tegevuses loob baasi tugeva kodanikuühiskonna arengule. Noored on selle aktiivne sotsiaalsete muutuste osapool.

Seminari neljal järjestikusel õhtul olid kultuuriõhtud, kus iga riigi osalejad pidid tutvustama oma maad. Tutvustati ka noorteorganisatsioone, mille liikmed noored ise on, ning nende tegemisi. Selgus, et põhilised ülesanded on noortel ürituste organiseerimine koolides ja kohalikul tasandil.

Poola osalejad rääkisid enda algatatud noorteorganisatsioonist, mille alla kuulub ka valgusteater, esinetakse üritustel. Nende organisatsiooni ülesanne on korraldada maakonnas üritusi. Samaga tegelesid ka Läti noored. Leedu noored olid alguses veidi tagasihoidlikumad, kuid hiljem vesteldes selgus, et ka nemad kuuluvad  noorteorganisatsioonidesse ja ümarlaudadesse.

Tore oli näha, et Balti riikides ja Poolas on tublid ning aktiivsed noored, kes on huvitunud enda ümbritsevast maailmast.

Mind täiesti hämmastas, et Lätis ja Leedus ei ole avatud noortekeskusi. Noortel pole kohta, kus pärast kooli või õhtusel ajal aega veeta. Eriti kurb on see talvel. Üks Läti noormees rääkis, et neil on kogukonnas õpilasorganisatsiooni loodud ruum koolis, kus on küll kõikvõimalikud ajaveetmisvõimalused olemas, kuid avatud on vaid loetud tunnid päevasel ajal. Kõik olemasolevad üritused ja tegevused on noorteorganisatsioonide korraldatud. Küll aga on Leedu tulevikuvisioonis noortekeskused plaanis ning usun, et ka Lätis ei ole see enam kauge tulevik.  See rahvusvaheline projekt näitas lähiriikide noortele, kuidas meil Eesti on  noorsootööorganiseeritud.

Noored on meie tulevik, nendest sirguvad tulevased otsustajad, eestvedajad ja juhid. See, kuidas Eestis ja  Euroopas asjad hakkavad kulgema, sõltub otseselt tänastest noortest. Oluline on, et noori austatakse ja neist peetakse lugu. Noorel peab olema võimalus enda hääl kuuldavaks teha ja väljendada oma arvamust.   

Eelmine artikkelJuminda poolsaare külad palusid Lahemaa küsimuses ministrilt abi
Järgmine artikkelKuusalu pastoraadi taastamise annetuste kohta info.