MIR­KO MII­LITS lah­kus Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gust

919

Va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald ni­me­kir­jas Raa­si­ku vo­li­ko­gus­se va­li­tud, per­so­naal­tree­ne­ri­na töö­tav Mir­ko Mii­lits esi­tas aval­du­se vo­li­tus­te lõ­pe­ta­mi­seks. Te­ma asen­dus­liik­me­na pää­ses vo­li­ko­gus­se raa­ma­tu­pi­da­mis­bü­roo juht, au­dii­tor ja koo­li­ta­ja Eliis Kah­lo, kes osa­les vo­li­ko­gu is­tun­gil esi­mest kor­da möö­du­nud nä­da­lal. Mir­ko Mii­lits: „Seo­ses töö­ko­hus­tus­te ning elu­kor­ral­dus­li­ke muu­da­tus­te­ga po­le mul või­ma­lik ak­tiiv­selt vo­li­ko­gu töös­se pa­nus­ta­da.”

Eelmine artikkelSpordiuudised
Järgmine artikkelKADI TAM­MA­RU: „Rõõ­mus­tan, et Aru­kü­la on kas­va­nud roh­kem si­sult kui suu­ru­selt”