Spordiuudised

956

Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses lõp­pes 3 kuud kest­nud uju­mis­ki­lo­meet­ri­te ko­gu­mi­se võist­lus. Võit­jad olid ju­ba mit­men­dat kor­da sa­mad – nais­te ar­ves­tu­ses Ag­nes Val­gis­te ja mees­te ar­ves­tu­ses Raul Val­gis­te, kes ko­gu­sid vas­ta­valt 175 km, 175 m ning150 km. Nais­test järg­ne­sid An­ni Ma­ri Laup­maa (157 km ja 400 m) ning Lau­ra Mu­rel (123 km ja 455 m). Mees­test järg­ne­sid pa­ri­ma­le Fred­dy Gu­nin (122 km ja 100 m) ja Ar­ti Hein­maa (118 km ja 500 m). Kok­ku osa­les uju­mis­ki­lo­meet­ri­te ko­gu­mi­se võist­lu­sel 90 uju­jat.

Eelmine artikkelSpordiuudised
Järgmine artikkelMIR­KO MII­LITS lah­kus Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gust