MAT­HEAS TRILL­JÄRV või­tis Ees­ti ju­do meist­ri­võist­lus­tel 2. ko­ha

889

Lau­päe­val, 17. veeb­rua­ril Tal­lin­nas toi­mu­nud Ees­ti ka­det­ti­de (sün­di­nud 2001-2002) meist­ri­võist­lus­tel ju­dos saa­vu­tas Mat­heas Trill­järv Kol­gast hõ­be­me­da­li.

Ku­ni 66 ki­log­ram­mi kaa­lu­vaid noo­ri ju­do­kaid oli võist­le­mas 13. Ava­rin­gis alis­tas Kol­ga koo­li 9. klas­si õpi­la­ne Mat­heas Trill­järv (To­ni Ju­do­kool) Ki­rill Pa­no­vi (Bu­do­linn Ju­do­kool), see­jä­rel Pat­rik Roost­feld­ti (Ai­ta­do) ning kol­man­das rin­gis Mar­kus Tar­ma (Oo­ka­mi). Fi­naa­lis pi­di Mat­heas Trill­järv tun­nis­ta­ma Ees­ti ka­det­ti­de koon­di­se esi­numb­ri, mul­lus­tel noor­te olüm­pia­män­gu­del 7. ko­ha saa­vu­ta­nud De­niel Nu­rie­vi (Au­den­te­se SK) pa­re­must.
Nä­dal va­rem, 10.-11. veeb­rua­ri­ni Tal­lin­nas toi­mu­nud rah­vus­va­he­li­sel ju­do­võist­lu­sel „Tal­linn Ju­do Cup 2018“  sai A-klas­sis võis­tel­nud Mat­heas Trill­järv kaa­lu­ka­te­goo­rias ku­ni 66 kg 3. ko­ha.

Eelmine artikkelAI­DI GER­DE TUISK avas hooa­ja Ees­ti MV hõ­be­me­da­li­ga
Järgmine artikkelAni­ja val­la las­te ja pe­re­de spet­sia­list on LY­DIA KRUUS­MANN