MAT­HEAS TRILL­JÄRV saa­vu­tas Ees­ti MV hõ­be­me­da­li

542

Pü­ha­päe­val, 17. märt­sil toi­mu­sid Võ­rus Ees­ti ju­do­meist­ri­võist­lu­sed B-klas­si­le (ku­ni 16aas­ta­sed) ning juu­nio­ri­de­le.

Juu­nio­ri­de seas võist­les ka Kol­ga noor­mees Mat­heas Trill­järv, kes saa­vu­tas ke­ha­kaa­lus ku­ni 66 kg hõ­be­me­da­li. Ju­dok­lu­bis Do­kyo tree­niv ja võist­lev Mat­heas Trill­järv alis­tas ava­mat­šis Il­ja Go­li­ko­vi (Ai­ta­do), see­jä­rel Alek­sandr Kar­po­vi (Bu­do­linn) ja De­niss Stup­ki­ni (Koht­la-Jär­ve Ka­lev), kuid fi­naa­lis jäi al­la Bo­riss Stup­ki­ni­le (Koht­la-Jär­ve Ka­lev).

Mat­heas Trill­järv on ju­do­ga te­ge­le­nud 14 aas­tat, ta on kol­mel kor­ral, aas­ta­tel 2015, 2017 ja 2018 tul­nud oma va­nu­se­klas­sis Ees­ti meist­riks, 2017. aas­tal saa­vu­tas Lä­ti meist­ri­võist­lus­tel hõ­be­me­da­li, tä­na­vu on tul­nud Bal­ti­maa­de meist­riks A-klas­sis.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vald sai roh­kem kui aas­ta tagasi Ko­da­soo kü­la­ma­ja oma­nikuks
Järgmine artikkelKoo­li­tant­su fes­ti­val 25 – Kuu­sa­lu Pet­si­kad on osa­le­nud igal aas­tal