MART REI­MANN Ka­na­da ae­ru­ta­mis­ma­ra­to­nil kol­mas

1135

27. juu­nist 1. juu­li­ni toi­mus Ka­na­das Yu­ko­ni jõel maail­ma pi­kim, 715ki­lo­meet­ri­ne ae­ru­ta­mis­ma­ra­ton Yu­kon Ri­ver Quest, kus osa­les ka 4 ka­he­liik­me­list mees­kon­da Ees­tist.

Whi­te­hor­se lin­nast star­ti­nud ja aja­loo­li­ses kul­laot­si­ja­te lin­nas Daw­so­nis fi­ni­šee­ri­nud ma­ra­to­nil said eest­la­sest pa­ri­ma tu­le­mu­se And­res Ka­ju ja Lei­vo Sepp, kes saa­vu­ta­sid ka­he öö­päe­va ehk täp­se­malt 48:07.28 tun­ni­ga ka­he­süs­ta­de klas­sis mees­te ar­ves­tu­ses esi­ko­ha. Mees­te ka­ja­ki­te 3. ko­ha või­tis Mart Rei­mann Kuu­sa­lu val­last koos Ivar Hü­ti­ga. Neil ku­lus ult­ra­ma­ra­to­ni dis­tant­si lä­bi­mi­seks 49:15.59.

Eest­las­test ae­ru­ta­sid kaks päe­va ja kolm ööd kest­nud ma­ra­to­nil ka Hil­lar Ir­ves-Mar­tin Ilu­mets ning Aru­kü­la ela­nik Mar­tin Pe­dai koos Mat­ti Tuu­le­ga. Kõik Ees­ti ne­li võist­kon­da jõud­sid fi­ni­šis­se – sel­le­ga teh­ti kor­ral­da­ja­te hin­nan­gul aja­lu­gu, ku­na kesk­mi­selt kat­kes­tab Yu­kon Ri­ver Ques­ti 40 prot­sen­ti es­ma­kord­se­test osa­le­ja­test. Võist­le­ja­te kesk­mi­ne kii­rus oli ku­ni 15 km tun­nis. Sel­le saa­vu­ta­mi­se muut­sid kee­ru­li­seks ras­ked olud öö­tun­di­del, na­vi­gee­ri­mi­se ja kä­res­ti­ke lä­bi­mi­se os­kus.

Tä­na­vu toi­mus Yu­kon Ri­ver Quest 20. kor­da.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te vo­li­tu­stest
Järgmine artikkelJAN­NER KLAAS Tõ­hel­gist osa­leb kä­si­töö­vei­ni­kon­kur­si fi­naa­lis