Mag­da­lee­na kin­nis­tu müü­gist

109

Möö­du­nud nä­da­lal koh­tu­sid Ko­sel Har­ju­maa nen­de 10 oma­va­lit­su­se ju­hid, kel­le­le kuu­lub Tal­lin­nas Mag­da­lee­na tä­nav 4 asuv en­di­ne Har­ju kesk­po­lik­lii­ni­ku krunt. Kin­nis­tu oma­ni­kud on Ani­ja, Kuu­sa­lu, Raa­si­ku, Ko­se, Sa­ku, Kii­li, Saue ja Lää­ne-Har­ju vald ning Lok­sa ja Maar­du linn. Val­la- ja lin­na­ju­hid lep­pi­sid kok­ku, et en­ne 1. det­semb­rit üks­ki kaa­so­sa­nik oma osa­ga eral­di os­tu-müü­gi­te­hin­guid ei tee, val­da­de-lin­na­de esin­da­ja­na vo­li­ta­ti Saue val­la­va­ne­mat And­res Lais­ka alus­ta­ma lä­bi­rää­ki­mi­si kaks aas­tat ta­ga­si enam­pak­ku­mi­se võit­nud OÜ­ga Li­ven Ko­du 6. „Võt­si­me ka­heks kuuks aja ma­ha ning püüa­me saa­vu­ta­da kok­ku­le­pet. Kõi­gi osa­pool­te hu­vi­des on võõ­ran­da­da kin­nis­tu ter­vik­pa­ke­ti­na. Mi­nu ees­märk on jõu­da lä­bi­rää­ki­mis­tel en­ne 1. det­semb­rit kok­ku­lep­pe­ni,“ üt­les And­res Laisk. 2016. aas­tal pak­kus oks­jo­ni võit­ja Mag­da­lee­na kin­nis­tu eest 555 555 eu­rot, kuid os­tu-müü­gi te­hing jäi poo­le­li, ku­na Rae vald müüs oma osa­lu­se eral­di ning sel­le üle käi­vad koh­tu­vaid­lu­sed.

Eelmine artikkelTule­vast aas­tast lii­de­tak­se Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gud
Järgmine artikkelVoli­ko­gu ga­ran­tii Raa­si­ku val­la jäät­me­jaa­ma­le