Mäe­pea kü­la­va­nem on MAI­RI­KA RA­JA­VÄ­LI

915

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Mäe­pea kü­la­va­ne­maks Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li. Mäe­pea kü­la kor­dus­koo­so­lek toi­mus 11. det­semb­ril. Val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­na osa­les Su­lev Vald­maa. Koo­so­le­kul võt­sid osa 9 kü­lae­la­nik­ku, Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li kü­la­va­ne­maks va­li­mi­se poolt olid 7, kan­di­daat ja ta abi­kaa­sa taan­da­sid end. Mäe­pea kü­las on re­gist­ri jär­gi 130 ela­nik­ku.