MA­RI­TE EN­NUS­TE­LE Ees­ti MV 3. koht

591

26.-27. jaa­nua­ril toi­mu­sid Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis Ees­ti ku­ni 14 ja ku­ni 16aas­tas­te ning 9.-10. veeb­rua­ril ku­ni 18, ku­ni 20 ja ku­ni 23aas­tas­te noor­te ja juu­nio­ri­de tal­vi­sed meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus. Osa­le­sid ka Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi ker­ge­jõus­tik­la­sed, Ma­ri­te En­nus­te või­tis kuu­li­tõu­kes tu­le­mu­se­ga 12.43 meet­rit pronks­me­da­li.

Ku­ni 14aas­tas­te noor­mees­te 1500 meet­ri jook­sus tu­li Jes­se Lau­ter aja­ga 5.08,68 mi­nu­tit nel­jan­daks. 4. ko­ha saa­vu­tas ta ka 800 meet­ri jook­sus tu­le­mu­se­ga 2.29,96 mi­nu­tit. Sa­ma va­nu­sek­las­si tüd­ru­ku­te kau­gus­hüp­pes saa­vu­tas Ane­te Olk­ko­nen sa­mu­ti 4. ko­ha, te­ma pa­ri­ma hüp­pe tu­le­mus oli 4.63 meet­rit. 200 meet­ri jook­su aeg 29,07 se­kun­dit an­dis Ane­te Olk­ko­ne­ni­le 7. ko­ha.

Ku­ni 16aas­tas­te noor­mees­te 1500 meet­ri jook­sus tu­li Uku Aas­rand 5.05,13 mi­nu­ti­ga kuuen­daks, Ro­met Vii­si­tam­me­le an­dis 5.33,38 mi­nu­tit 11. ko­ha. Han­na-Lii­sa Kaar­mann sai 11. ko­ha ku­ni 16aas­tas­te tü­tar­las­te kuu­li­tõu­kes.

Ku­ni 18aas­tas­te noor­mees­te tei­vas­hüp­pes sai And­rei Bek­ker 6. ko­ha (3.50), 2000 meet­ri jook­sus jäi ta esi­me­se­na esi­küm­nest väl­ja, sai 11. ko­ha (6.49,07).

Ku­ni 20aas­tas­te mees­te tei­vas­hüp­pes saa­vu­tas Ger­man Gu­lya­kov 4. ko­ha (3.60), Pjotr San­kin sai 8. ko­ha (3.30). 800 meet­ri jook­sus tu­li Kaur Taal ühek­san­daks (2.11,29).

Kuu­li­tõu­kes pronk­si võit­nud Ma­ri­te En­nus­te jõu­dis pa­re­ma­te hul­ka ka ku­ni 23aas­tas­te nais­te kõr­gus­hüp­pes, kus saa­vu­tas 1.60 meet­ri alis­ta­mi­se­ga 5. ko­ha.

Veeb­rua­ri esi­me­sel nä­da­la­va­he­tu­sel võist­les Ma­ri­te En­nus­te Ees­ti tal­vis­tel meist­ri­võist­lus­tel mit­me­võist­lu­ses ning tu­li 3502 punk­ti­ga nel­jan­daks, ku­ni 23aas­tas­te hul­gas an­dis see 2. ko­ha, rah­vus­va­he­li­se võist­lu­se ar­ves­tu­ses 7. ko­ha. Ta jook­sis 60 meet­rit tõk­keid 9,58 se­kun­di­ga, üle­tas kõr­gus­hüp­pes 1.65 meet­rit, tõu­kas kuu­li täp­selt 12 meet­rit, hüp­pas kau­gust 5.38 meet­rit ning jook­sis 800 meet­rit aja­ga 2.38,57.

Eelmine artikkelRii­gi­tee­de ta­li­hool­de­le on tä­na­vu va­ra­se­mast kar­mi­mad nõu­ded
Järgmine artikkelAru­kü­la ja Raa­si­ku koo­li­des on mi­ni­fir­mad, Kuu­sa­lu koo­lis 4 õpi­las­fir­mat