Luu­let­ral­li et­lus­kon­kurss Kiiu Kii­ge­põn­nis

882

Kiiu las­teaias Kii­ge­põnn tä­his­ta­ti ema­kee­le­päe­va nel­ja­päe­val, 15. märt­sil luu­le­tus­te lu­ge­mi­se kon­kur­si­ga, osa­le­sid lap­sed Kuu­sa­lu val­la kõi­gist las­teae­da­dest. Lap­sed esi­ta­sid Luu­let­ral­lil va­na­va­ne­ma­te luu­le­tu­si. Viie­liik­me­list žü­riid ju­ha­tas luu­le­ta­ja Gir­ta Vaar­mann. Noo­re­ma­te et­le­ja­te, 3-4aas­tas­te, gru­pis sai esi­ko­ha Mai­ken Palm Kuu­sa­lu las­teaiast Jus­si­ke luu­le­tu­se­ga „Oh, ime­ta, mis mi­na nä­gin“. 4-5aas­tas­te seas hin­das žü­rii pa­ri­maks Va­nes­sa Peen­sa­lu Kii­ge­põn­ni las­teaiast, ta esi­tas luu­le­tu­se „Klei­di­ke“. 6-7aas­tas­te gru­pi pa­rim oli Kris­to­fer Lii­vo Jus­si­ke­se las­teaiast luu­le­tu­se­ga „Ema“. Jus­si­ke­se las­teaia lap­sed Ka­ro­lii­na Lau­rent, Me­ri­bel Al­met ja Keit Seas­tian Soid­la esi­ta­sid põi­mi­ku „Mi­ne­vi­kust tä­na­päe­va“. Vi­ha­soo las­teaia duo Ka­ta­riin Ra­tas­sepp ja Em­ma Mar­ta Treu­muth esi­ne­sid luu­le­tu­se­ga „Ru­ti-ru­ti ro­ti pul­mad“. Osa­le­jad said šo­ko­laa­di­me­da­lid ja tä­nu­kir­ja. Kok­ku lu­ge­sid Luu­let­ral­lil luu­le­tu­si 19 last.

Eelmine artikkelKeh­ra­la­si häi­ri­vad koer­te väl­ja­hei­ted
Järgmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gus oli kõ­ne all taas prü­gi­ve­du