Lõp­pes koo­li­de­va­he­li­ne komp­leks­võist­lus võrk­pal­lis

1433

Ap­ril­lis lõp­pe­sid veeb­rua­ris ala­nud Har­ju koo­li­de­va­he­li­sed meist­ri­võist­lu­sed võrk­pal­lis.
Komp­lek­sar­ves­tu­ses või­tis kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de seas 250 punk­ti­ga esi­ko­ha Kii­li güm­naa­sium. Kuu­sa­lu kesk­koo­li sai 234 punk­ti­ga 4. ja Lok­sa güm­naa­sium 224 punk­ti­ga 5. ko­ha. Kuuest tu­le­mu­sest ar­va­ti ma­ha nõr­gim. Põ­hi­koo­li­del, kel läks ar­ves­se 4 pa­re­mat võist­lust, saa­vu­tas 139 punk­ti­ga esi­ko­ha Oru põ­hi­kool. Raa­si­ku põ­hi­kool või­tis 122 punk­ti­ga 3. ko­ha. Kol­ga kool sai 6. (46) ja Aru­kü­la põ­hi­kool 8. ko­ha (41).
Ku­ni 6. klas­si tüd­ru­ku­te seas või­tis Kii­li güm­naa­siu­mi I võist­kond. Kuu­sa­lu kool sai 11., Lok­sa 15. ja Raa­si­ku 17. ko­ha. Ka pois­te hul­gas oli pa­rim Kii­li, tei­seks tu­li Kuu­sa­lu koo­li võist­kond koos­sei­sus Ar­man Ced­rik Ki­vi­sik, Te­ner Mar­kus, And­reas Ida­vain, Nils-Erik Möl­ler ja Art­hur Ru­se, nen­de õpe­ta­ja on Ser­go Treu­feld. Kol­ga sai 5., Lok­sa 8. ja Raa­si­ku kool 10. ko­ha. 7.-9. klas­si tüd­ru­ku­test või­tis Kii­li I, Kuu­sa­lu kool sai 13. ko­ha. Pois­te esi­koht läks Kii­li II-le, Lok­sa sai 8., Kuu­sa­lu 9. ja Aru­kü­la kool 11. ko­ha.
10.-12. klas­si nei­du­dest või­tis Kii­li, 3. ko­ha sai Kuu­sa­lu koo­li võist­kond: Ma­ri El­len Aa­man, Ane­te Sa­mel­selg, Ma­ri­liis Si­ni­vee, Car­men Tii­nas, Gät­riin Hob­ta, San­na Aas­lav-Kaa­sik ja Ma­rei­ke Aver­son, õpe­ta­ja Mar­gus Keer­ma. Lok­sa kool sai 6. ko­ha. Noor­mees­test saa­vu­tas Kii­li jä­rel 2. ko­ha Lok­sa güm­naa­siu­mi võist­kond: Justus Allemann, Andre Martov, Kristo Metus, Siim Aksel Amer, Kalmer Roopa, Martin Rumm ja Kaarel Eelmäe, õpetaja Aarne Idavain. Kuu­sa­lu koo­li I võist­kond sai 4., II võist­kond 11. ko­ha.