Lõp­pe­sid Har­ju koo­li­de meist­ri­võist­lu­sed jalg­pal­lis

883

Laag­ris ja Ta­ba­sa­lus toi­mu­sid Har­ju­maa koo­li­de 2018. aas­ta jalg­pal­li meist­ri­võist­lus­te fi­naa­lid. Võist­lu­sed toi­mu­sid kol­mes va­nu­sek­las­sis: ku­ni 7. klas­si õpi­las­te­le, 8.-9. klas­si ning 10.-12. klas­si õpi­las­te­le.

Ku­ni 7. klas­si­de pois­te võist­kon­nad oli ja­ga­tud 5 alag­rup­pi, E-alag­ru­pi võit ta­gas fi­naa­li­ko­ha ka Kuu­sa­lu kesk­koo­li võist­kon­na­le. Seal jää­di 1 punk­ti­ga viien­daks: Loo kesk­koo­li­le kao­ta­ti 2:5, Ta­ba­sa­lu Ühis­güm­naa­siu­mi­le 0:1, Sa­ku güm­naa­siu­mi­le 1:2 ning maa­kon­na meist­riks tul­nud Jü­ri güm­naa­siu­mi­ga män­gi­ti 1:1 vii­ki. Raa­si­ku põ­hi­kool ja Keh­ra güm­naa­sium jäid ja­ga­ma 11.-15. koh­ta, Lok­sa güm­naa­sium, Aru­kü­la põ­hi­kool ja Kuu­sa­lu koo­li II võist­kond 21.-23. koh­ta.

8.-9. klas­si­de võist­kon­nad olid jao­ta­tud sa­mu­ti 5 alag­rup­pi, fi­naa­li pää­ses ka oma ala­gru­pi võit­nud Lok­sa güm­naa­sium. Fi­naa­lis kao­ta­ti Laag­ri koo­li­le 0:5, Ta­ba­sa­lu­le 1:7, Sa­ku­ga män­gi­ti 1:1 vii­ki ja Kei­la koo­li­le kao­ta­ti 1:2. Või­tis Ta­ba­sa­lu, Lok­sa kool sai 1 punk­ti­ga 5. ko­ha. Aru­kü­la ja Kuu­sa­lu koo­lid ja­ga­sid 6.-10. koh­ta, Raa­si­ku ja Keh­ra 16.-20. koh­ta.

10.-12. klas­si­de seas või­tis Sa­ku güm­naa­sium, Kuu­sa­lu kool sai 7., Lok­sa 8. ko­ha.

Ala kok­ku­võt­tes või­tis güm­naa­siu­mi­dest Sa­ku kool 145 punk­ti­ga, Kuu­sa­lu sai 5. (135), Lok­sa 9. (124) ja Keh­ra 11. ko­ha (75). Põ­hi­koo­li­dest oli pa­rim Laag­ri (94 punk­ti), Aru­kü­la ja Raa­si­ku koo­lid olid 75 punk­ti­ga vas­ta­valt viies ja kuues.

Eelmine artikkelSW Ener­gia hak­kas Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi toe­ta­jaks
Järgmine artikkelSõnumitoojas 10. oktoobril