Loksal nüüd küttetoetus

1461

Loksa linnavolikogu kehtestas uue sotsiaaltoetusena küttetoetuse, mida makstakse 1. oktoobrist kuni 1. juunini eakatele alates 70 eluaastast, kui nad elavad üksi kaugküttega 2- või enamatoalises korteris ning neil pole ülalpidajaid. Küttetoetus on kuni 50 eurot aastas. Esialgu oli linnavalitsuse ettepanek lõpetada seoses sellega juubelitoetuse maksmine – seoses majandusliku olukorra muutumisega. Volikogu istungil teatas abilinnapea Hilleri Treisalt, et linnavalitsus teeb ettepaneku juubelitoetus alles jätta. Juubelitoetust makstakse alates 80. sünnipäevast 30 eurot.