Lok­sa tee­nin­dus­punkt töö­tab nel­ja­päe­vi­ti

17

Ala­tes käe­so­le­vast nä­da­last on Kuu­sa­lu val­la­ma­ja ava­tud es­mas­päe­vast ne­ja­päe­va­ni, ree­de­ti töö­ta­tak­se ko­du­kon­to­ris. Taas ava­tak­se ka Lok­sa tee­nin­dus­punkt, mis asub Lok­sal lin­na­va­lit­su­se alu­mi­sel kor­ru­sel ja oli seo­ses ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku­ga mi­tu kuud su­le­tud. Nüüd hak­kab tee­nin­dus­punkt töö­le nel­ja­päe­vi­ti. Vas­tu­võ­tuae­ga on pi­ken­da­tud, tee­nin­dus­punk­ti saab kü­las­ta­da nel­ja­päe­val kel­la 8-16. Val­lae­la­nik­ke tee­nin­dab en­di­selt kant­se­lei-
s­pet­sia­list Es­ta Nurm­sa­lu. Va­rem oli tee­nin­dus­punkt ava­tud ree­de­ti.