Kuu­sa­lu Lau­lu­peo kuu­sik sai kuus­ki juur­de

319

Kol­ma­päe­val, 5. au­gus­til is­tu­ta­ti Vel­jo Tor­mi­se 90. sün­niaas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud lau­rit­sa­päe­va­pi­dus­tus­tel Kuu­sa­lu Lau­lu­peo kuu­si­kus­se kuus­ki. Kuus­ki või­sid 1969. aas­tal lau­lu- ja tant­su­peo sa­jan­daks aas­ta­päe­vaks ra­ja­tud kuu­si­kus­se is­tu­ta­da kõik Kuu­sa­lu val­la kol­lek­tii­vid, kul­tuu­ri­rin­gid ja or­ga­ni­sat­sioo­nid, kes osa­le­sid 2019. aas­ta lau­lu- ja tant­su­peol. Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja juu­res ava­tak­se pä­rast va­ja­li­ke de­tai­li­de ja alu­se li­sa­mist Vel­jo Tor­mi­se mä­les­tus­pink.

Eelmine artikkelAru­kü­las al­gab pääs­te­de­poo ja Ra­ve­ni kon­to­ri ehi­ta­mi­ne
Järgmine artikkelRii­gi toe­tus Raa­si­ku ja Keh­ra tee­de­le